Sint-Angela College

Het Sint-Angela instituut in Tildonk  is beschermd als Monument omwille van de architectuur-historischewaarde: De imposante, architecturale vormgeving rond binnenkoeren en speelplaatsen gegroepeerde klooster- en schoolgebouwen vormt een boeiende synthese van diverse stijlen gaande van neoclassicisme, vooral neogotiek, eclecticisme tot art nouveau en zelfs art déco.

Gezien het buitenschrijnwerk een belangrijk architecturaal onderdeel vormt van het gebouw, werden de ramen vernieuwd naar historisch model. Belangrijk was dat de erfgoedwaarden behouden bleven rekening houdend met de hedendaagse comfort en gebruikerseisen. Beschermde gebouwen eisen voor het behoud van hun karakter, specifieke technische vaardigheden.

Door de nauwe samenwerking met de aannemer, architect en monumentenzorg werd dit type raam ontwikkeld die het mogelijk heeft gemaakt om de esthetiek en het karakter van het gebouw te behouden in combinatie met de huidige normen.

Voor dit project werden in opdracht van Monument Vandekerckhove, 126 ramen in Afzelia door Bourdeaud’hui bvba geproduceerd en geplaatst. Een mooi voorbeeld van onze ervaring in schrijnwerk met historisch karakter en het in ere herstellen en renoveren van buitenschrijnwerk.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2522.1170411632966!2d3.871766815840951!3d50.79193947058062!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47c3a6232d243eb9%3A0xa9a9d8ada593e255!2sBourdeaud'Hui+Bvba!5e0!3m2!1sen!2sbe!4v1556878916590!5m2!1sen!2sbe