Bourdeaud’hui leidt vluchtelingen op tot schijnwerkers

Geschreven op 08/02/2019

Bij de kandidaten van de Aedificas Foundation Awards zat ook één schrijnwerkbedrijf: Bourdeaud’hui uit Geraardsbergen. Bourdeaud’hui geeft vluchtelingen en mensen die het moeilijk hebben de kans om uit te groeien tot volwaardige schrijnwerkers.

Zaakvoerder Steffi Van der Linden leidt de opleiding van de kandidaten in goede banen. “Het idee om iets te doen rond kansengroepen ontstond een tijdje geleden, toen we vaststelden dat veel van onze trouwste en loyaalste werknemers een verleden hadden als stagiair of jobstudent in ons bedrijf. Wanneer mensen gedurende een periode hebben kunnen kennismaken met onze schrijnwerkerij, dan blijken die later vaak heel enthousiast te zijn om bij ons aan de slag te gaan. Bovendien groeit er tijdens die eerste kennismaking langs beide kanten een persoonlijke band en die zorgt er dan weer voor dat die mensen heel loyaal zijn en niet snel geneigd zullen zijn om van job te veranderen. Omwille van deze positieve ervaringen zijn we gaan uitkijken naar andere manieren om mensen via stages kennis te laten maken met ons bedrijf. Zo groeide het idee om vluchtelingen en andere kansengroepen een kans te geven”.

Samen met echtgenoot Jo Bourdeaud’hui trok Steffi Van der Linden naar de VDAB en Constructiv. Ook de stad Geraardsbergen was gewonnen voor het idee. Uit die eerste contacten ontstond een project waarbij mensen uit kansengroepen de mogelijkheid kregen om een opleiding tot schrijnwerker te volgen en via een stageperiode vast aan de slag te gaan bij Bourdead’hui.

Eerste selectie 
Steffi Van Der Linden: “Eerst hebben we een jobdag georganiseerd waarbij ge.nteresseerden konden kennismaken met ons bedrijf. Daar kwam 37 mensen op af. Een deel daarvan haakte meteen af. Wie wel ge.nteresseerd was om met ons in zee te gaan, lieten we enkele eenvoudige houtbewerkingstechnieken uitvoeren. Gewoon om te zien of ze geen twee linkerhanden hadden. Zo bleven er 12 valabele kandidaten over. Een van hen, een Afghaanse vluchteling, had reeds ervaring als schrijnwerker en die hebben we meteen in dienst genomen. Die man heeft zich perfect geïntegreerd en is uitgegroeid tot een gewaardeerde werknemer”.

Voor de 11 andere kandidaten, waaronder drie Syriërs en een Eritreeër, werd een opleiding georganiseerd in een opleidingscentrum van de VDAB in Wondelgem, bij Gent. Om de kandidaten, die meestal geen eigen wagen bezitten, ter plaatse te krijgen werd een pendeldienst ingelegd. Na het doorlopen van een basistraining van acht weken volgde dan de echte test: een drieweekse stage bij Bourdead’hui en twee andere schrijnwerkbedrijven die mee in het project waren gestapt: Mincke BVBA in Brakel en All Wood Building uit Geraardsbergen.

Van de schoolbanken naar de werkvloer
“Achteraf gezien was de stageperiode te kort,” concludeert Steffi Van der Linden. “We wilden de mensen de kans geven om met verschillende van onze werkposten kennis te laten maken, zowel in ons schrijnwerkatelier als in de buitendienst.

Maar om dat goed te doen, volstonden drie weken eigenlijk niet. Desondanks zijn de eerste bevindingen van het project uiterst positief. Hoewel deze mensen nog lang geen volwaardige schrijnwerkers zijn, hebben ze in hun opleiding toch voldoende basisvaardigheden aangeleerd om zich nuttig te kunnen maken op de werkvloer. De verdere vervolmaking moet dan gebeuren terwijl ze aan het werk zijn. We zullen dus ook in de komende maanden en jaren nog tijd en energie moeten steken in de verdere opleiding van deze mensen. Maar in een sector waar het heel moeilijk is om personeel te vinden, hebben we dat er met plezier voor over”.

Uiteindelijk zijn begin januari vier van de kandidaten uit het opleidingstraject bij Bourdead’hui aan de slag gegaan via een IBO-contract.

Maatschappelijke rol
Het is niet voor het eerst dat schrijnwerkerij Bourdeaud’hui mensen uit kansengroepen een job aanbiedt. Steffi Van der Linden: “We hebben in het verleden al vaker mensen met migratieachtergronden aangenomen, maar ook bijvoorbeeld mensen met een verslavingsproblematiek of psychische problemen. Dat zijn niet allemaal succesverhalen, maar de overgrote meerderheid gelukkig wel. Meestal zijn die mensen heel dankbaar voor de geboden kansen en groeien ze uit tot modelwerknemers. Uiteraard vragen ze wat extra energie van ons. Zo zijn er bij onze nieuwe werknemers verschillende mensen die nog niet lang in ons land verblijven, en dus nauwelijks Nederlands begrijpen. Wanneer ze echter gemotiveerd zijn en over de juiste ingesteldheid beschikken, dan kunnen zij toch nuttig zijn voor ons. Hun Nederlands zal dan wel verbeteren door het dagelijks contact met collega’s en andere mensen op de werven.

Ik ben ervan overtuigd dat wij als zaakvoerders niet alleen mensen moeten tewerk stellen, maar dat we ook een bredere, maatschappelijke rol hebben. En die trachten wij bij Bourdeaud’hui in te vullen door mensen van uiteenlopende kansengroepen een kans te bieden. Wanneer het gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan heeft men het vaak over ‘duurzaamheid’. Ik ben ervan overtuig dat voor veel mensen een vaste job in een stabiel bedrijf een van de meest duurzame oplossingen is om hun leven op de rails te krijgen. Wie een job heeft en een vast inkomen komt bovendien minder snel op het slechte pad terecht.

We mogen dan geen Aedificas Award gewonnen hebben, toch telt dit project enkel winnaars. Want niet alleen de mensen winnen erbij, ook voor ons is dit een heel goede zaak. Via het reguliere circuit vinden wij immers amper mensen om onze openstaande vacatures ingevuld te krijgen en dus moeten we op zoek gaan naar andere manieren om mensen te vinden. Migratie mag dan al maandenlang een hot topic zijn in het nieuws en in de kranten. Wel, voor mij vormt migratie geen bedreiging. Ik zie er vooral de kansen en de mogelijkheden van in”.

Ontdek het volledige artikel in het vakblad ‘De Vlaamse Schrijnwerker’.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2522.1170411632966!2d3.871766815840951!3d50.79193947058062!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47c3a6232d243eb9%3A0xa9a9d8ada593e255!2sBourdeaud'Hui+Bvba!5e0!3m2!1sen!2sbe!4v1556878916590!5m2!1sen!2sbe